Privacy termen basaal uitgelegd

In Nederland is de privacy wetgeving geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet , afgekort als Wbp kent enkele termen die ook in de dagelijkse praktijk veelvuldig gebruikt worden.

Daarom een uitleg: 

Verantwoordelijke

Het begint bij een Verantwoordelijke. (artikel 1 sub d Wbp) De Verantwoordelijke is degene die de verantwoording heeft voor de persoonsgegevens. Een voorbeeld: je draagt persoonsgegevens over aan je kabelbedrijf of je provider. Dat kabelbedrijf of die provider is vervolgens verantwoordelijk voor het correct omgaan met jouw gegevens. Daarom dus: Verantwoordelijke.

Bewerker

Tegenwoordig hebben de meest bedrijven hun ICT voorzieningen uitbesteed aan externe organisaties. Hierdoor kan het voorkomen dat wanneer jij persoonsgegevens invoert op de website van het kabelbedrijf, die website niet door het kabelbedrijf zelf wordt beheerd maar wordt beheerd door een externe organisatie. Die externe partij wordt door de wet een Bewerker (artikel 1 sub e Wbp) genoemd. De Bewerker is de partij die gegevens bewerkt namens en voor de Verant-woordelijke. Deze laatste, de Verantwoordelijke blijft dus, ondanks het uitbesteden, verantwoordelijk voor de gegevens.

Betrokkenene

Als jij diensten afneemt van het kabelbedrijf en voor het afnemen van die diensten verstrek jij persoonsgegevens aan het kabelbedrijf, dan word jij een Betrokkene (artikel 1 sub f Wbp) van het bedrijf. De Betrokken is dus wettelijke benaming van de persoon wiens gegevens worden gebruikt door de Verantwoordelijk.

Persoonsgegevens

Een Persoonsgegeven (artikel 1 sub a Wbp), tenslotte is ieder gegeven van jou dat gerelateerd kan worden aan jou. 

Vier termen dus. Termen die je vaak zult tegenkomen als je met privacy aan de slag gaat. Een uitleg die dus niet juridisch is maar praktisch.