Dat kan niet vanwege de privacy wetgeving”

Als ik mij ergens aan erger bij het opzetten van samenwerkingsverbanden of het opvragen van gegevens van cliënten is het wel de opmerking: ‘Dat kan niet vanwege de privacy wetgeving.’ Deze veel gehoorde -naar mijn mening- dooddoener voor innovatie en ontwikkeling geeft privacy wetgeving een negatieve connotatie die deze niet verdient.

Privacy is een grondrecht. Bedrijven, organisaties en overheidsinstanties moeten en mogen dat grondrecht niet schenden. Terecht, kan en mag daarom niet alles. Desondanks is het niet de bedoeling van de privacy wetgeving dat deze de vooruitgang tegenhoudt. Persoonsgegevens worden juist erkend als een belangrijk bedrijfsmiddel voor de organisatie. Daarom geeft de wetgeving hiervoor enkele spelregels. Door correct om te gaan met die spelregels en persoonsgegevens te zien als een waardevol bedrijfsmiddel kan jouw organisatie zich onderscheiden van anderen, kun je op basis van dit middel nieuwe producten ontwikkelen en bouw je een duurzame vertrouwensband op met je klant. Hierbij zie je privacy wetgeving niet als een beperkende factor maar gebruik je dit juist om het innoverend vermogen van je organisatie te versterken. 

Hoe ook jij de privacy wetgeving kunt gebruiken als voortstuwende kracht: daarover gaan mijn blogs. Daarom zal ik je regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, deel ik voorbeelden uit mijn eigen praktijk maar bovenal laat ik je zien hoe een juiste toepassing van de privacy wetgeving geen dooddoener is maar een troef.

Antoine Boulanger