Advies

Je wilt met privacy aan de slag maar om de een of andere reden lukt het niet.  Als ik je kan helpen: Mooi! Twee weten meer dan één en samen kunnen we zorgen dat je organisatie privacywetgeving kan inzetten voor innovatie en de kwaliteit van je dienstverlening richting je klanten. 

contact

Training CIPP/E en bewustwording

Wil jij voor je organisatie een training organiseren aangaande de privacywetgeving dan kun je bij Privacy Associates terecht. Trainingen worden op maat voor je organisatie samengesteld. 

Tevens kan Privacy Associates een tweedaagse CIPP/E training voor je organiseren. Deze training organiseren wij samen met The Privacy Factory.

contact

Extern Functionaris Gegevensbescherming ( FG)

U kunt als organisatie verplicht zijn een FG aan te stellen. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Soms is het daarom interessanter om te kiezen voor een persoon die u niet direct zelf in dienst neemt maar die u aan zich verbindt om de taken van de FG voor u uit te voeren. De FG is de persoon die de organisatie beoordeeld op haar omgang met persoonsgegevens. Daar waar de organisatie niet voldoet aan de wet zal de FG de organisatie hierover informeren en adviseren. Daarnaast is de FG degene die ervoor zorg draagt dat privacy bewustzijn en privacy kennis binnen de organisatie geborgd is. 

Bij datalekken heeft de FG de rol om u onafhankelijk te voorzien van advies t.a.v. de te nemen stappen en te ondernemen acties. 

Privacy Associates kan deze functie voor u vervullen middels een aantrekkelijk abonnementsmodel. 

contact

Spreker

Als mijn blog's je inspireren en je wilt mij uitnodigen als spreker: Leuk! Anderen inspireren om privacy te zien als innoverende kracht voor de organisatie: ik doe niets liever.

contact