Privacy.Associates is aangesloten bij IAPP. Per 2015 ben ik gecertificeerd als Certified International Privacy Professional Europe. -CIPP/E-

Privacy gaat verder dan enkel de kennis van de wet. Kennis van technologie, privacy implementatie, en het kunnen doorzien van datastromen zijn enkele zaken die naast wetskennis vereist zijn om te komen tot een allesomvattend privacy programma. IAPP onderkent dit. Haar certificering gaat dan ook verder dan enkel de wetstechniek. Dit is de reden waarom ik mij heb aangesloten bij deze organisatie.